• יש להישמע להוראות המפעילים
 • אל תקפצו מעבר ליכולתכם / מיומנותכם
 • הסתכלו סביב והתחשבו בקופצים אחרים
 • תנו תמיד זכות קדימה לקופץ צעיר יותר
 • אין לבצע תרגילים מיוחדים וסלטות ללא אישור
 • פעלולי קפיצה אסורים בהחלט בכל המתחם
 • אל תקפצו למשטח אחר אם יש בו אנשים
 • יש לקפוץ במרכז השטח השחור בלבד
 • אין לקפוץ על ספוגי המגן בשום אופן
 • אל תקפלו ברכיים בזמן הקפיצה
 • אסור לשבת על הטרמפולינות, שבו לנוח בחוץ
 • אין לטפס או להתלות על רשתות ההגנה
 • אסור לאכול ולשתות בשטח הקפיצה
 • אל תקפצו עם מסטיק או סוכריה בפה
 • הוציאו מפתחות, טלפון, תכשיטים, ארנק וכו’
 • הורידו משקפיים, עדשות מגע, סיכות ראש וכו’

כתב הסכמה:

 1. המופיע להלן הינו "כתב הסכמה " לנטילת סיכון .הסכם זה ותנאי השחרור אינם עניין של אמירה פשוטה ויש להם משמעות בכל הקשור לזכויות החותם במקרה של פגיעה. לפיכך , קרא את הכתוב בעיון לפני שתחתום עליו.
 2. פארק הטרמפולינות מאפשר פעילויות רבות כהזדמנות לפעילות כייפית לצד פעילות ספורטיבית , תרגילי בריאות,תרגול לשחרור אנרגיה, תחרויות, פעילות חברתית והתנסות מיוחדת.כל הפעילויות מותאמות למתחילים ומתקדמים.
 3. לא ניתן לצפות מראש בפעילות ספורטיבית שכזו את כל הסכנות ואפשרויות הפציעה האפשריות.
 4. אין בכוונתנו להפחידך או לבלום את התלהבותך עבור פעילות זו , יחד עם זאת, אנו בהחלט סבורים שעליך לדעת מראש על מה מדובר ולהיות מודע לסיכונים הכרוכים בפעילות זו.
 5. לכן חשוב מאד שכל מי שמעוניין להשתתף בפעילות יידע מראש שהמתקן יכול להיות מסוכן וכל משתתף לוקח את הסיכון על עצמו.
 6. הסכנות הם חלק מובנה בפעילות ולא ניתן להימנע מהם באופן מוחלט.
 7. הסכנות נובעות בחלקן מנפילה לא טובה או כמו כל נפילה רגילה שיש בה חוסר מזל ,שימוש יתר,התנגשות עם אחרים או התנהגות בלתי צפויה של משתמשים אחרים.
 8. אני מאשר, כי לפני חתימתי על טופס זה ולפני התחלת פעילותי בפארק צפיתי בסרט הדרכה המוצג באתר. וכן צפו בו ילדי במידה ואני חותם על הטופס עבורם . וכי אני מתחייב לשוב ולצפות בסרט ההדרכה בכל מועד בו אבקר בSKY JUMP אני או ילדי בטרם אתחיל את פעילותי , לנהוג על פי שלטי האזהרה במקום ועל פי הנחיות העובדים . אני/ אנחנו משתתפים בפעילות מרצוננו החופשי ומתוך בחירה ואני מקבל על עצמי אחריות מלאה בגין כל פגיעה גופנית כולל כל הוצאות נלוות. אני מאשר שאני או ילדי בריאים , ולא סובלים ממצב רפואי העשוי להחמיר כתוצאה מקפיצה על טרמפולינה. שימוש במתקנים תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסור בהחלט. אסורה הקפיצה לנשים בהיריון.
 9. אני מודע לכך כי צוות העובדים אינם אחראים עלי בעת השימוש במתקן והשהייה באזור המתקן בעת הפעילות , וכי כל פעילות שאבצע תהיה על פי הבנתי ועל אחריותי.
 10. בתמורה לשירותים שהנכם מעמידים לרשותי, בשמי (או בשם הילדים הקטינים עבורם אני הורה, אפוטרופוס או אחראי אחר), ובשם כל באיי כוחי, הנני פוטר מאחריות את סקיי ג'אמפ בע"מ בעליה, מנהליה ועובדיה, מכל אחריות תביעה או דרישה או סיבה לפעולה משפטית העשויים להיות לי בעתיד בגין פציעות ונזקים הנובעים מהשתתפותי בפעילות והנני מוותר על כל תביעה בגין נזק שייגרם מכל סיבה שהיא , ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי לכניסתי לפארק הטרמפולינות , כי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא היו מנהלי ומדריכי הפארק מאפשרים לי להשתמש בו.
 11. קראתי והבנתי את האמור לעיל בסעיפי אזהרה , הכרת קיום סיכונים , נטילת סיכונים ונטילת אחריות מפורשת. אני מבין שחתימתי על טופס זה מרצוני החופשי יכולה להוות וויתור על זכויות בעלות ערך רב על פי דין.